İş Yönetim Politikası


İŞ YÖNETİM POLİTİKAMIZ

TS EN ISO 9001:2015
ISO/IEC 27001:2013
ISO-18001:2007 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

Ticari Ünvanı: XİNERJİ TEKNOLOJİ HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
Organizasyon Yapısı: XİNERJİ TEKNOLOJİ HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. %100 Türk Sermayeli şirkettir.
Merkezi: Büyükdere Caddesi No.108/1 Oyal İş Merkezi Kat.10 Esentepe-Şişli-İstanbul / TR
Müşteri sayısı: 100 üzeri (4 Kıta, 20+ ülke, 6.000+ Kullanıcı)
Çalışan sayısı: 100 üzeri
Şirket ortakları: Uluç ATILGAN, Erkan DURDAĞI.
2003 yılında kurduğumuz şirketimizin lokomotif sektörü Lojistik ve ürünü CargoMax, Lojistik ERP yazılımıdır. Teknoloji danışmanlığı ve proje bazlı yazılım geliştirme hizmetleri de sunan şirketimiz, geliştirdiği ürünler hakkında eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır. Sektörlerinde öncü ve kurumsal firmalar ile projeler yapan kuruluşumuz sürdürülebilirlik değerleri ile hareket etmeye odaklanır.
XİNERJİ Teknoloji, bu gün 100 üzeri uzman kadrosu ile 100 üzeri seçkin müşterisine ait 6.000 üzeri kullanıcıya hizmet vermektedir.

Kurumsal olarak;
– Danışmanlık tarafında: teknoloji, lojistik iş süreçleri, eğitim ve destek,
– ERP tarafında: CargoMax LogiMaxx, T-Maxx Lojistik ERP yazılımları,
– Genel operasyonlar tarafında: müşteriye özel geliştirme servis ve hizmetlerini sunmaktadır.

CargoMax ERP, lojistik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin, tüm süreç ve fonksiyonlarını tek bir sistem altında ve sistematik olarak birleştirmeyi hedeflemektedir. Böylece oluşturulan entegre yapı, çalışma hızını arttırır, hata oranını düşürür ve verimliliği besler. İzlenebilirliğin kolaylaşması sayesinde de doğru bilgiye en kısa zamanda ulaşılması ve sağlıklı karar alma yetkinliğinin, riskleri en aza indirmek için kurgulanması sağlanır.

LogiMaxx, lojistik ve depolamaya ait operasyonel süreç yapısının, iş zekası odaklı modellenmesi ve ilgili modellerin doğru bir karar destek mekanizması çerçevesinde değerlendirilmesini hedeflemiştir. Ürünün, izleyeceği tüm yol haritasının taktiksel simülasyona hizmet etmek üzere bütünün bir parçası olarak modellenerek, bütünün yönetilmesi için çıktıları beslemesi hedeflenmiştir. Burada sözü geçen çıktılar, karar destek mekanizmasının üreteceği çıktılar ve raporlarla birlikte, kaynak planlama, performans yönetimi ve görev yönetimi bazlı ele alınacaktır. Süreç haritası bazlı tasarım teknikleri ile modellenen yazılım, dış dünya ile entegrasyon bazında esneklik ve modülerlik sağlayacak, çoklu dil desteği verecektir.

Müşteriye Özel Geliştirme Servisleri, Yüksek rekabetin hakim olduğu hızlı değişen iş dünyasında size özel ihtiyaçları karşılamak üzere 30 üzeri yazılım geliştirme uzmanı ve 10 üzeri iş mimarı bünyesinde barındıran XİNERJİ, 20 yılı aşkın deneyim ve bilgi birikimini XİNERJİ Müşteri Özel Geliştirme Servisleriyle müşterilerine sunmaktadır.
Şirketlerin rekabette öne çıkmak için ihtiyaç duydukları süreçler, sürecin kritiklik seviyesi ve getirdiği kompleksiteye bağlı olarak müşterilerimizin yüksek kalite standartlarında riski minimize edilmiş ve global bilgi ve deneyimin ışığında geliştirilmiş çözümlere ihtiyaç duymasına yol açıyor. XİNERJİ, bu kompleks ortamı ve riski yönetebilecek, sektörü tanıyan, deneyim sahibi güvenilir bir iş ortağı olarak müşterilerinin ek geliştirmelerle de yanında olmak istemektedir. İş süreçlerinize özel bir ihtiyacınız olduğunda XİNERJİ bu ihtiyacınızı XİNERJİ Müşteri Özel Geliştirme Servisi ekibi bilgi ve deneyimini seferber etmektedir.
Ek geliştirme ihtiyacınız belirlendiğindeyse XİNERJİ Müşteri Özel Geliştirme Servisi organizasyonunda çözüm mimarları ve sektör uzmanları ile size özel uçtan uca çözüm önerisini hazırlayarak Müşteri Özel Geliştirme Servisi uzmanlarıyla en üst kalite standartlarında geliştirmektedir.

Eğitim Hizmetleri ve Destek Servisleri, Yatırımınıza en iyi getiriyi en hızlı sürede alabilmenizin kuşkusuz ki en önemli unsuru insan kaynağınızın XİNERJİ çözümlerini en etkin şekilde kullanmasıdır. Bu konuda XİNERJİ Eğitim olarak sizlere kapsamlı ürün yelpazemiz ve çözümlerimizin yanı sıra XİNERJİ yazılımlarını planlayan, uygulayan veye kullanan herkesin bilgi ve becerilerini geliştirmesini hedefleyen hizmetler sunmaktayız.

Ekonomik; Kar elde etmeye ve çalışanları ile tedarikçilerine ürün ve hizmet sağladığı müşterilerine fayda sağlamaya odaklanır. Elde ettiği karı şirketin ve personelinin gelişimi öncelikli olarak planlar ve kullanır.

İş Standartları İlkeleri; Yerel mevzuata uygun temel iş ilkelerine uygun hareket etmeye dikkat eder. Gerekliliklerini zamanında yerine getirmeye özen gösterir. Tedarikçileri ve alt yüklenicileri ile makul ödeme politikalarına sahip olmaya odaklanır. Müşterileri ile makul ödeme politikalarına sahip olmaya odaklanır. Çalışanlarının hak edişlerini makul ödeme politikalarına sahip olmaya odaklanır.

Ürün Geliştirme; XİNERJİ güncel ve uyumlu teknolojileri, konularında uzman yönetici ve kadrosu ile bir arada kullanarak Arge çalışması sonucunda ürün geliştirmeye odaklanır.

Hizmet Sağlama; Uzman olduğu sektör (Lojistik, Finans ve Telekom) ve konularda geliştirdiği ürünleri hakkında geliştirme, eğitim, danışmanlık hizmetleri vermeye odaklanır.

Gizlilik; XİNERJİ müşterileri ve tedarikçileri ile arasında gerçekleşecek her türlü aktarımın “GİZLİ BİLGİ” statüsünde olduğunu gizlilik ilkelerine kesinlikle uyacağını, personelinin bu gizlilik kurallarına uyması için gerekli önlemleri almayı kabul ve taahhüt eder. XİNERJİ, kendisine yazılı, sözlü, manyetik ve sair her türlü ortamda aktarılan fikir, bilgi, içerik ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, bu bilgileri proje amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarmayacak, henüz kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere her türlü güvenlik önlemlerini alacaktır.

İstihdam; XİNERJİ, geliştirdiği ürün ve sağladığı hizmetler için konusunda deneyimli insan gücü ile çalışmaya odaklanır. Faaliyetini sürdürdüğü ülke ve toplumda geçerli ilgili tüm kanun, yönetmelik ve talimatlara uygun hareket etmeye odaklanır. Çalışanları arasında ayrımcılık yapmaz ve haklarını eşit olarak belirler. Çalışanları için Kanun, yönetmelik ve talimatlara uygun çalışma ortamı, mesai saati ve fazla çalışma kurallarını belirler.

Çevresel; XİNERJİ, sürdürülebilir ticari faaliyetler için sınırlı kaynaklara sahip olduğumuzu kabul etmemiz gerektirdiğine inanır ve bu doğrultuda çalışanlarını, müşterilerini ve tedarikçilerini XİNERJİ’ nin çevresel sorunlara ilişkin hedeflerini desteklemelerini bekler. Tüm çevre kurallarına uygun davranış ve tutum içerisinde davranmaya odaklanır.

Sosyal; XİNERJİ, çalışanlarının insan haklarına saygı göstermeyi ve faaliyetlerini sürdürdüğü ülke ve toplumda geçerli ilgili tüm kanun, yönetmelik ve talimatlara uygun hareket etmeye odaklanır.

Toplum; XİNERJİ, faaliyetini sürdürdüğü ülkenin toplum kurallarına saygılı davranır ve uyum sağlar. Toplum içinde sosyal sorumluluk gerekliliklerine odaklanır.

Rüşvetle Mücadeleye ilişkin Yaklaşım; XİNERJİ, uygun politika ve prosedürler ile rüşvet ve yolsuzlukla mücadele etmeyi ve buna bağlı olarak iş ahlakı standartlarını daha da iyileştirmeyi taahhüt etmektedir. XİNERJİ, çalışanlarının rüşvet ve yolsuzluk iddiaları da dahil olmak üzere şüphelendikleri durumları raporlamaları için kurulu bir bildirim mekanizması bulunmaktadır. Rüşvet ve yolsuzluk riskini izlemek ve yönetmek üzere Grup düzeyinde bir komite kurulmuş ve ortaya çıkabilecek kaygıların bildirimi için prosedürler oluşturulmuştur.

 

 

Back to top