İnsan Hakları Politikası


İNSAN HAKLARI POLİTİKAMIZ

ISO-18001:2007 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

1. Politika Özeti

Xinerji Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. (XİNERJİ) Şirketi tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetlerin en önemli bileşenlerinden biri de insan hakları ve işyeri haklarına duyulan saygı düşüncesine odaklanır. Şirketimiz bulunduğu sistemimiz içerisinde, kendimizi herkese onur ve saygı ile yaklaşılması için çalışmaya odaklanır.
İnsan haklarına saygı gösterme yaklaşımımızın temelinde, yayınladığımız İnsan Hakları Politikamız ve diğer politikalarımız İlkeleri yer almaktadır. Bu politika, İnsan Hakları Beyanı ve İşyeri Hakları Politikası referans alınarak hazırlanmıştır.
Bu nedenle, İnsan Hakları Beyanı ve İşyeri Hakları Politikası’nın tüm süreç ve prosedürleri için de geçerlidir.
Bu politikada, özellikle aşağıdaki konular ile ilgili olanlar olmak üzere, çalışanların birbirlerine ve şirket adına ilişki kurdukları herkese karşı benimsemeleri gereken tutum ile ilgili olarak şirketin beklentilerine odaklanılmıştır:
* Çeşitlilik ve herkesi dâhil etme ilkesine verilen değer,
* Ayrımcılık ve tacizden arınmış bir ortam yaratılması,
* Potansiyel ayrımcılık, taciz ya da uygunsuz ve aşırıya kaçan diğer davranışların bildirilmesi,
* Herhangi bir soruşturmaya katılım ya da yanlış davranışların bildirimi sonucunda herhangi bir kısasa kısas ya da misilleme durumu oluşmamasının sağlanması.
XİNERJİ’nin bir çalışanı olarak, üretkenlik, büyüme ve gelişmeye olanak sağlayan bu ortamın korunması için işbirliğinde ve katılımda bulunmanız esastır.
Karşılıklı saygının egemen olduğu, her türlü ayrımcılık ve tacizden arınmış bir ortam hazırlamak tüm çalışanların sorumluluğudur.
Herhangi bir kişinin şirket politikasını ya da kanunları ihlâl ettiğini düşünüyorsanız, derhal aşağıdaki yetkililerden birini;
* Genel Müdürünüzü
* İnsan Kaynakları temsilcinizi
* Bağlı bulunduğunuz müdürünüz ya da ekip şefinizi durumdan haberdar etmeniz gerekmektedir.

 

2. Politikanın Amacı

XİNERJİ, tüm çalışanlar ve işletmemiz ile bağlantılı tüm kişilere onur ve saygı kuralları çerçevesinde davranılmasının sağlanması da dâhil olmak üzere, kendini insan haklarına saygı duyulmasına odaklanır.
Şirketin İnsan haklarına saygı gösterme yaklaşımımızın temelinde, yayınladığımız İnsan Hakları Politikamız ve diğer politikalarımız İlkeleri ile uyum içerisindedir ve çalışanların birbirlerine ve şirket adına ilişki kurdukları herkese karşı benimsemeleri gereken tutumu açıklamaktadır.

 

3. Politika Geçerliliği / Uygunluğu

Bu politika, şirketin ofislerinde, müşteri ortamında, tedarikçi ortamında, işbirliği yaptığımız Tüzel kişi ve kurumlar ortamında çalışan tüm XİNERJİ çalışanları için geçerlidir.

 

4.1 Çeşitlilik ve Herkesi Dâhil Etme İlkesine Verilen Değer

Şirketimiz, birlikte çalıştığımız kişilere ve bu kişilerin kültür, etnik köken, renk, ırk, cinsiyet, uyruk, yaş, din, medeni durum, engellilik, gazilik durumu, fikir, düşünce, inanç ve çalışma tarzı da dâhil olmak üzere sundukları çeşitliliğe değer vermeye odaklanır.
Dâhil etme ilkesi, tüm çalışanlara aynı düzeyde bilgi ve fırsat erişimi sunmak anlamına gelmektedir. Aynı zamanda, herhangi bir kişinin fikir ya da düşüncesinin, o kişinin sizden farklı olması ya da fikrinin yeni olması nedeniyle göz ardı edilmemesi anlamına da gelir. Yenilikçi fikirler ve yaratıcı çözümler, şirketin başarısı için çok büyük önem taşır inancına odaklanır.
Çeşitlilikten tam anlamı ile faydalanmak ve çalışanlara adil bir şekilde davranıldığından emin olmak adına, karar verirken kalıplaşmış fikirlerden kaçınmak gerekmektedir. Kişilerin becerileri ile ilgili varsayımlar, bu çalışanların ırkı, cinsiyeti, dini, uyruğu ve performansları ile ilgili olmayan diğer özelliklerine değil, ürettikleri işe dayanmalıdır düşüncesine odaklanır.

 

4.2 Ayrımcılıktan Arınmış bir Ortam Yaratılması

XİNERJİ, tüm çalışanlarına ve sağladıkları katkılara değer vermektedir. Fırsat eşitliği ve ayrımcılığı hoş görmeme konusunda bilgiye sahiptir. Cinsiyet, ırk, etnik köken, renk, din, yaş, uyruk, kültür, soy, vatandaşlık, engellilik, gazilik durumu ya da yasal olarak tanınan başka bir statüye dayanarak kimseye karşı saygısızlık yapılmasına, uygunsuz ifadelerde bulunulmasına ve adil olmayan şekillerde davranılmasına hoşgörü gösterilmeyecektir. İşyerinde ayrımcılık yapılması, yasalara aykırı bir durum da oluşturabilir düşüncesine odaklanır.
Ayrımcılık, bir kişinin, yetenekleri ya da sağladığı fayda yerine, ırk, cinsiyet, din ve uyruk gibi kişisel bir özelliğine dayalı olarak değerlendirilmesinden kaynaklanır.
Ayrımcılık örnekleri aşağıda verilmiştir:
* Irk, cinsiyet, renk, din, uyruk, yaş, engellilik ve diğer korunan özellikler ile ilgili uygunsuz ifadelerde bulunmak ya da şakalar yapmak.
* Yöneticinin, etnik kökeni ya da dini nedeniyle bir adayı işe almayı reddetmesi.
* Yöneticinin, bir çalışanı, o ülkenin yerlisi olmaması nedeniyle terfi ettirmemesi herhangi biri, saldırgan olduğunu düşündüğünüz bir davranışta bulunursa, bu konuyu ilk önce o kişiyle görüşmenizi öneririz. Bu uygun değilse ya da bu eylemi gerçekleştirmek konusunda kendinizi rahat hissetmiyorsanız, lütfen durumu şirket üst yönetimine bildiriniz. Birisi sizinle saldırgan olduğunu düşündüğü bir davranışınız hakkında konuşmak istediğinde, lütfen saygıyla dinleyin ve o davranışta bulunmayı durdurun ya da davranışınızı değiştirin.

 

4.3 Tacizden Arınmış bir Ortam Yaratılması

Ne işyerinde ne de iş seyahati, iş toplantısı ya da iş ile ilgili sosyal bir etkinlik gibi işyeri dışında iş ile ilgili bir durum söz konusu iken, taciz kabul edilemez. Bu koşullar, yalnızca şirket çalışanları için değil, aynı zamanda birlikte çalıştığımız iş ortaklarımız için de geçerlidir.
Taciz, sonucunda kasıtlı ya da kasıtsız olarak düşmanca, saldırgan ya da caydırıcı bir çalışma ortamı yaratan tek bir davranışı ya da davranış kalıplarını ifade eder. Taciz, aşağıdaki davranışları içerebilir:
* Cinsiyet temelli olan veya cinsel, etnik ya da kişisel özelliklere dayanan uygunsuz yorumlar
* Dini hakaretler
* Irkçı hakaretler
* Tehditler
* İstenmeyen temaslar ya da cinsel hamleler
* Zorbalık
* Karşıdaki kişinin yaşı ile ilgili ifadeler
* Şakalar ya da fıkralar
* Yorumlar, e-postalar, sesli mesajlar ya da yazılı veya resimli materyaller
“Cinsel taciz” terimi, herhangi bir çalışana cinsiyeti nedeniyle, bu kişinin iş performansını etkileme amacı ya da etkisi taşıyan veya caydırıcı, düşmanca ya da saldırgan bir iş ortamı yaratacak nitelikte istenmeyen bir yaklaşımda bulunulması anlamına gelir. Cinsel taciz sınıfına giren ya da girebilecek her eylemin ayrı ayrı belirlenmesi mümkün olmasa da, aşağıda birkaç cinsel taciz örneği verilmiştir:
* İstenmeyen cinsel hamleler ya da cinsellikle ilgili talepler, flört çabaları
* Müstehcen şaka ve yorumlar
* Başka bir çalışanın vücudu ile ilgili yorumlar
* Cinsel imalar ya da diğer davranışlar
Müstehcen yazılar, e-postalar, notlar, davetler, fotoğraflar, karikatürler, makaleler ya da cinsel nitelikli diğer yazılı veya resimli materyal

 

4.4. Potansiyel Ayrımcılık, Taciz ya da Uygunsuz ve Aşırıya Kaçan Diğer Davranışların Bildirilmesi

Herhangi bir olası ayrımcılık, taciz ya da diğer açılardan saygısız veya uygunsuz bir davranışa maruz kalmanız, bu şekildeki davranışlara tanıklık etmeniz ya da bu davranışlardan haberdar olmanız halinde, durumu görmezden gelmeyin. Size rahatsızlık vermeyecekse, uygunsuz davranışı ile ilgili olarak doğrudan çalışma arkadaşınız ile görüşün. Çalışma arkadaşınız ile konuşmak konusunda kendinizi rahat hissetmiyorsanız, lütfen durumu şirket üst yönetimine bildiriniz.
Şirket, size yardımcı olacak kaynaklara sahiptir ve endişelerinizi ciddiyetle dikkate alacaktır. Şirket politikası veya kanun ihlalleri ile ilgili şüphelerinizi aşağıdaki kişi ya da kurumlardan birine bildirebilirsiniz:
* Genel Müdürünüz
* İnsan Kaynakları temsilciniz
* Bağlı bulunduğunuz müdürünüz ya da ekip şefiniz
Şirket, adil ve kapsamlı bir soruşturma gerçekleştirilmesine izin verecek şekilde gizliliğin korunması için her türlü önlemi alacaktır.
Bir yöneticiyseniz, karşılıklı saygı kültürünü benimsemiş bir ekip oluşturmak ve saygılı ve pozitif bir çalışma ortamının oluşmasını teşvik etmek özel görevinizdir. Herhangi bir çalışanın, uygunsuz bir davranışı ile ilgili bir şikâyet almanız ya da böyle bir davranış ile kendiniz karşılaşmanız halinde durumu ciddiye almanız ve derhal harekete geçmeniz gerekir. Bu durumu İnsan Kaynakları ya da şirket hukuk müşavirine rapor etmeniz gereklidir.

 

4.5 Herhangi bir soruşturmaya katılım ya da yanlış davranışların bildirimi sonucunda herhangi bir kısasa kısas ya da misilleme durumu oluşmamasının sağlanmasına şirketimiz odaklanır.

Endişelerini rapor eden ya da soruşturmalara katılan çalışanlar herhangi bir misilleme durumu ile karşı karşıya bırakılmamasına şirketimiz odaklanır.
“Misilleme” terimi, herhangi bir endişesini rapor etmesi ya da bir soruşturmaya katılması nedeniyle herhangi bir bireye karşı alınan olumsuz tavır anlamına gelmektedir. İş görevlerinde değişiklik, terfi olanaklarının kısıtlanması ve hatta işten çıkartılma gibi durumlar bu kapsamdadır. Şirket her tür misilleme eylemini kesinlikle yasaklamaktadır ve bu tür eylemlerde bulunan kişileri, işten çıkartma da dâhil olmak üzere her şekilde cezalandıracaktır.
Diğer olumsuz davranış türleri de pozitif çalışma ortamını baltalayabilir ya da açık iletişim kültürünü zedeleyebilir. Bunlara, endişesini bildiren kişi için düşmanca bir çalışma ortamı yaratan davranışlarda bulunmak ya da bu kişiyi dışarıda bırakmak üzere çalışma ortamında değişiklikler yapmak dâhildir.
Size ya da tanıdığınız birine misilleme yapıldığını düşünüyorsanız, durumu derhal bölüm 4.5’te belirtilen seçeneklerden biri aracılığı ile şirkete bildirin. Bir yönetici iseniz, şirketin her türlü kısasa kısas ve misilleme durumunu yasaklayan İşyeri Hakları Politikası’nın biliniyor olması ve bu politikalara uyulması personel sorumluluğunuzdadır.

 

4.6 Gerekli Durumlarda Düzeltici Eylemde Bulunma ve Disiplin Cezası Verme

Yukarıda belirtildiği gibi, herhangi bir potansiyel ayrımcılık, taciz durumunu ya da diğer uygunsuz veya aşırıya kaçan davranışları zaman kaybetmeden rapor etmeniz önerilmektedir. Şikayet edilen davranış bildiriminden sonra, şirket, soruşturma başlatmayı da gerektirebilecek şekilde derhal eyleme geçecektir. Şirket soruşturma dâhilindeki tüm bireylerin gizliliğine ve mahremiyetine saygı göstermek için gerekli tedbirleri alacaktır, ancak, şirket gizliliğin tamamen korunacağına dair bir garanti vermemektedir. Soruşturma süreci, şirketin şikayet edilen davranışa tanıklık eden kişinin/kişilerin yanı sıra, şikayet edilen kişi/kişiler ile de görüşmesini gerektirebilir. Şirket, bu politikanın ihlal edildiğine kadar verirse çalışan hakkında disiplin işlemleri başlatılacaktır; bu cezalar işten çıkartılmaya kadar varabilir. Ayrımcılık ve cinsel taciz de dâhil olmak üzere taciz, küçük düşürücü söz ve şakalar ile misilleme eylemleri hoş görülmeyecektir. Bu tür davranışlar, işten çıkartılmaya varabilecek düzeyde disiplin cezası gerektiren davranışlar olarak kabul edilmektedir.


Yasal Bildirim – Politikada Değişiklik Yapma, Sona Erdirme ya da Tadilat Yapma Hakkı

XİNERJİ, politika ve prosedürlerindeki değişiklikleri çalışanlarına bildirmek hedefine odaklanır.
Ancak XİNERJİ’nin, geçerli yasalar uyarınca gerekli olabilecek bildirimleri sağlamak yoluyla ve geçerli yasalar ve düzenlemeler uyarınca, gerekli olması durumunda önceden bildirerek ya da bildirmeksizin, tamamen kendi inisiyatifi ile, herhangi bir zamanda politika, süreç, prosedür ya da kılavuzlarını değiştirme, revize etme, geri çekme ya da bunlara eklemeler yapma hakkı saklıdır. Yerel yasalar, iş konseyi sözleşmeleri de dâhil olmak üzere işçi sözleşmeleri veya temayüller ile bu politikanın içeriği arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, daima ilgili yerel yasalar, işçi sözleşmeleri ve/veya temayüller geçerli olacaktır. Bu politika, açık ya da zımni olarak herhangi bir akdi hak ya da yükümlülük oluşturmamaktadır.

 

Yasal Bildirim – İş Akdi

XİNERJİ’nin politikaları ve ilgili süreç, prosedür ve kılavuzları, iş akdi niteliğinde değildir ve XİNERJİ için herhangi bir akdi hak ya da yükümlülük oluşturma gayesini de taşımamaktadır. Bu politikanın şart ve esasları herhangi bir iş akdi oluşturmamakta ve isteğe bağlı istihdama izin verilen tüm mevzuatlarda, şirket ile çalışanları arasındaki isteğe bağlı iş ilişkisini değiştirmemektedir. Bir iş akdinin mevcut olduğu hallerde, bu politikanın şart ve esasları, çalışanın şirket ile olan iş akdine dâhil edilmemiştir. Çoğu politikada orijinal dilin İngilizce olduğunun unutulmaması önemlidir. Politikaların dilinin İngilizce olmaması durumunda, orijinal dil geçerli olacaktır. Orijinal dil sürümü ve diğer herhangi bir sürüm arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, orijinal dil sürümü geçerli olur.

Başlıca Terim, Tanımlar, Prosedürler ve Politikalarımız

• Çalışan: Şirket tarafından, şirketin sahip olduğu şişeleme operasyonları da dâhil olmak üzere, XİNERJİ’nin herhangi bir bölümü, yan kuruluşu, iştiraki ve tüzel kişiliğinde çalışmak için işe alınmış olan birey.
• Şirket: Xinerji Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. (XİNERJİ)
• Çalışan Yöneticisi: İş görevleri arasında, şirket için insan yönetimi konusunda karar verme yetkisi bulunan çalışan veya şirket ortağı.

Faydalanılan dokümanlar:

XİNERJİ Kalite Politikamız
XİNERJİ Sürdürülebilirlik Politikamız
XİNERJİ Tedarikçi Sürdürülebilirlik Politikamız
XİNERJİ İş Yönetim Politikamız
XİNERJİ İnsan Hakları Politikamız
XİNERJİ İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı

 

 

 

Back to top