Muhasebe Modülü

Finans ve Muhasebe Modülü

 

Finans ve Muhasebe

Alacak ve borçların doğru ve etkin bir şekilde yönetilmesi, müşteri risklerini minimuma düşürmenizi, finansal kayıplarınızı proaktif bakış açısı ile kontrol altına almanızı, rütun gelir ve gider bütçe yapınızı izlenebilir hale getiriyor olacaksınız.

Finans Yönetimi ve Muhasebe modülü ile Alış ve Satış faturaları işlemleri, Tahakkuk işlemleri, Muhasebe fişi işlemleri, Kasa, Banka, Çek ve Senet işlemleri, Maaş işlemleri, Cari mahsuplar, E-Fatura ve E-Defter işlemleri, Muavin, Mizan, Yevmiye Defteri işlemleri, Defteri Kebir işlemleri, Bilanço, Gelir Tablosu, Firma Bakiye, Personel Bakiye, Tahsilat/Ödeme işlemleri, Bakiye Yaşlandırma raporları, Fatura Kapama işlemleri ve KDV işlemleri yapılabilir.

Finans ve Muhasebe modülleri ile operasyon, banka, fatura kapama gibi programlarla entegrasyon sağlanarak işlem hızı ve kontrolü sağlanmış olur.

Back to top